605 030 970 kr 18 26 76 205 SKAWA 625 (przy trasie na Chyżne) Dojazd

Promocje

ADW Dysperbent 20kg
ADW

39,90 PLN

44,90 PLN
im

Do każdej 1Szt. Dysperbentu 20kg 1Szt. Szczotka (Chlapak Gratis) !!!

Właściwości

IZOPLAST DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

Dodatkowe informacje

  • RENOWACJA I KONSERWACJA POKRYĆ DACHOWYCH
  • BEZSPOINOWA WARSTWA WODOCHRONNA NA POWIERZCHNIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH M.IN.: STROPÓW, FUNDAMENTÓW ITP
  • NOWOCZESNY, WODOROZCIEŃCZALNY- NIE ZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

IZOPLAST DYSPERBENT przeznaczony jest do: - renowacji i konserwacji pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych
- wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane, włókniny poliestrowe itp.)
- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.

ZALETY PRODUKTU: -nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- produkt „na zimno” – gotowy do stosowania
- prosty w użyciu – wymagany minimalny nakład pracy
- właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)
- możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych
- nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie rozpuszczalników organicznych i ich oparów

SPOSÓB UŻYCIA
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona raków, kurzu i pyłu. Powierzchnie betonowe, gipsowe, ceramiczne itp. Należy uprzednio zagruntować roztworem IZOPLAST-u DYSPERBENT rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu. W przypadku starych pokryć papowych uprzednio usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem asfaltowym IZOPLAST K’.

Aplikacja: Stosować na zimno. Masę nakładać szczotką dekarską, pędzlem lub natryskowo z użyciem odpowiedniego agregatu. Prace prowadzić w temp. powyżej 5°C i bezdeszczowej pogodzie. Czas schnięcia pojedynczej powłoki w temp. 20°C wynosi ok. 6 godzin - w tym okresie powłoka jest nieodporna na działanie wody. W zależności od potrzeb należy wykonać od 1 do 3 warstw. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Można stosować na lekko zawilgocone podłoże co wydłuży czas schnięcia powłoki.

Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków: na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu masę nałożyć 2-3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. Zużycie masy zależy od rodzaju podłoża i metody aplikacji, wynosi od 0,6-1,2 kg/m2 na jedną warstwę hydroizolacji.

Orientacyjna grubość pojedynczej powłoki w stanie suchym: 0,5 mm Orientacyjna grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym: 1 mm

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

U nas kupisz:

partnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartnerspartners